ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2920 8588

บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จํากัด

เป็นผู้ผลิต และจําหน่ายสินค้าขึ้นใหม่เพื่อให้คนไทย และมนุษย์โลกได้ใช้สินค้าของคนไทยในราคาย่อมเยาว์

จำหน่ายคาร์บอนฟิลเตอร์

แผ่นฟอกอากาศ, ผลิตภัณฑ์กําจัดกลิ่น, กรองอากาศ, กรองกลิ่น, ไส้กรอง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

มีเกี่ยวกับการกําจัดเชื้อโรค เช่น ผลิตภัณฑ์ NANO (นาโน)

บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จํากัด

บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จํากัด

       เป็นผู้คิดค้น และผลิต Carbon Filter (แผ่นฟอกอากาศ) รายแรกของประเทศไทย ดําเนินการมานานกว่า 20 ปี ดําเนินธุรกิจด้านใยกรองฝุ่น, CARBON FILTER (คาร์บอน ฟิลเตอร์) ผลิตเกี่ยวกับการกําจัดกลิ่น, ไส้กรองทุกประเภท, ชุดกรองทุกรูปแบบ, เครื่องฟอกอากาศ, ฟิลเตอร์กรองฝุ่นกรองกลิ่น เชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็นและระบบอากาศ สินค้าทุกชนิดมีสิทธิบัตร, ใบรับรองสินค้าแต่ละชนิดจากหลายสถาบัน ใช้เครื่องหมายการค้า Green Cool : กรีนคูล, GNANO : จีนาโน

เป็นผู้ผลิต และจําหน่าย

       บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จํากัด เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายได้คิดค้น, ออกแบบ, เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันอากาศมักปนเปื้อนสิ่งที่มีพิษมากมาย โดยเฉพาะเชื้อโรค ต่างๆ เนื่องจากภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิดความชื้นมาก ทําให้มีเชื้อโรค แปลกๆ เกิดขึ้นมากมาย บริษัทฯ จึงผลิตสินค้าขึ้นใหม่ เพื่อให้คนไทย และมนุษย์โลกได้ใช้สินค้าของคนไทยในราคาย่อมเยาว์ ได้ช่วยมนุษย์โลกให้พ้นจาก เชื้อโรค, ควันพิษ, กลิ่นในอากาศ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเกี่ยวกับการกําจัดเชื้อโรค เช่น ผลิตภัณฑ์นาโน, นาโนฟิล เตอร์, นาโนคาร์บอนและของใช้ปลอดกลิ่น, ปลอดเชื้อ สเปรย์ อเนกประสงค์ : ย่อยสลายกลิ่น, เชื้อโรค
สเปรย์แอร์ : กําจัดเชื้อโรคที่มาจากอากาศ สเปรย์ป้องกันสุนัขฉี่ในที่ไม่ควรฉี่, ถุงดับกลิ่น ชุดกรองฝุ่น ในรถยนต์ แผ่นฟอกอากาศนาโน, เครื่องฟอกอากาศระบบนาโนกําจัดฝุ่น, กลิ่นเชื้อโรคเครื่องกําจัดกลิ่น เครื่องบําบัดอากาศในโรงงาน แผ่นกรองนาโนคาร์บอน สําหรับใส่ในหน้ากากอนามัย, ผ้าปิดจมูก ป้องกัน ฝุ่น PM1, PM2.5, PM0.3 เชื้อโรค ผ้าคาดจมูกนาโน เส้นใยผ้าสามารถกําจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ แผ่นป้องกันนํ้า, นํ้าลาย จากการไอ, จาม ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถกําจัดกลิ่น, ฝุ่นละเอียด, เชื้อโรค, แบคทีเรีย, รา, ไวรัส, ควันพิษและก๊าซพิษต่างๆ

บทความ