ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2920 8588

ใยกรองฝุ่นสีขาว PF001

ติดต่อผู้ขาย

1. ใยกรองฝุ่นเนื้อนุ่มสีขาว
2. กรองฝุ่นแป้งขัดสี ฝุ่นแป้งที่มีโมเลกุลเล็กๆ นำไปทำเป็นถุง กรองฝุ่นละเอียด ตัดใส่ในผ้าคาดจมูกกรองฝุ่นละเอียดได้ดี

 - ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสมและใช้ได้ดีกับอุตสาหกรรมประเภทโรงสีข้าว, สารเคมีและยา โลหะชนิดต่างๆ เหล็ก, เตาเผาขยะ สำหรับอาคาร,โรงงาน,โรงพยาบาล,โรงแรม ห้องปลอดฝุ่น และเชื้อโรค ห้องอบสี ใช้ใส่ในผ้าคาดจมูกกรองฝุ่นละเอียด ในเครื่องฟอกอากาศ

 - ลักษณะเป็นม้วน ขนาดลักษณะเป็นม้วน กว้าง x ยาว x หนา = 56" x 50 Y. X 1 MM. ±0.1 MM.
 - Roll type, meter type, Bag Filter และรับออกแบบ สั่งผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการทำเป็นถุงใช้กรองฝุ่นละเอียด ตัดใส่เป็นชิ้นกรองในเครื่องฟอกอากาศ ตัดใส่ผ้าคาดจมูก หน้ากากอนามัยได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง