ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2920 8588

สร้างพระพุทธรูป พระประธาน และสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดทาดอยครั่ง อ.แม่ทา จ.ลำพูน