ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2920 8588

สร้างโบสถ์วัดหนองโบสถ์ จ.ชัยภูมิตั้งแต่ปี 2551 แล้วเสร็จปี 2561 และตัดลูกนิมิตในโบสถ์